Qierto

Verkkokauppa on suljettu. 💔

Tietosuoja­seloste

1. Rekisterinpitäjä

Qierto (y-tunnus: 3115522-4)
PL 1
24101 Salo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riikka Tapola
Sähköposti: hello@qierto.fi

3. Rekisterin nimi

Qierton suoramarkkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tämän rekisterin alaisia henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavilla oikeusperusteilla:

 • Qierton oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja toimitusten ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi ja
 • Yksityisen luonnollisen henkilön suostumus henkilötietojensa käyttämiseen sähköiseen suoramarkkinointiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Qierto käyttää henkilötietoja asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi, verkkokauppatransaktioiden mahdollistamiseksi, asiakassuhteen ylläpitoon, luvanvaraiseen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipidetutkimukseen tai muihin myynnin ja markkinoinnin kehittämisen tarpeisiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • asiakkaan etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • ostotapahtuma- ja asiointitiedot
 • vaihtoehtoiset toimitusosoitteet
 • suoramarkkinointilupa ja -kielto.

Suoramarkkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • etunimi
 • sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointilupa ja -kielto
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

7. Tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa tilauksen yhdeydessä tai rekisteröidyn tilatessa suoramarkkinointiviestejä. Emme kerää tai täydennä henkilötietorekisteriämme käyttämällä osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa maksullista palvelua tarjoavaa rekisterinpitäjää.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Tietojen säilytysaika

Verkkokaupan asiakas- ja tilaustiedot säilytetään oletusarvoisesti kahden (2) vuoden ajan siitä, kun olet viimeksi tehnyt oston verkkokaupastamme. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi.

Rekisteriin tallennettujen henkilötietojen osalta huolehditaan sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolaissa säädettyjä oikeuksia kuten tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus, oikeus saada tietonsa korjatuiksi ja kielto-oikeus. Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia tai hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä rekisterinpitäjään.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, eikä niitä jaeta muille kuin niitä työssään tarvitseville. Käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään digitaalisessa muodossa ja ne ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuina. Asiakastietoja saavat käsitellä henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain henkilöt, joille on annettu siihen erityinen oikeus. Tietokannat ovat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Näin varmistat vaatteen sopivuuden sinulle

Tuotteen kuvauksessa ilmoitamme vaatteen kokolapussa olevan kokomerkinnän. Joskus vaatteesta kuitenkin puuttuu kokolappu. Vintage ja second hand vaatteiden koot myös vaihtelevat kokomerkinnästä riippumatta. Tämän vuoksi olemme mitanneet jokaisen vaatteen. Suosittelemme, että ennen tuotteen tilausta mittaat jostain jo omistamastasi istuvasta vaatekappaleesta samat mitat ja vertaat niitä tilattavan vintage ja second hand tuotteen mittoihin. Näin saat paremman kuvan siitä, kuinka vaate sopisi sinulle.

Olkapää-helma: Mitta kertoo yläosan tai mekon pituuden hartiasta helmaan.
Hartia-hartia: Mitta kertoo hartioiden leveyden, eli mitan toisesta hartiasta toiseen hartiaan.
Hiha: Mitta kertoo yläosissa hihan pituuden hartiasta hihansuuhun.
Vyötärön korkeus: Tämä mitta kertoo alaosien vyötärön korkeuden eli kuinka korkealle vyötäröä vaate ylettyy.
Pituus: Mitta kertoo alaosissa pituuden, eli mitan vyötäröltä lahkeensuuhun tai hameen helmaan.
Leveys: Mitta on pyritty ottamaan vaatteesta lantion kohtaa eli yleensä vaatteen leveimmästä kohtaa. Mitta auttaa sinua hahmottamaan sopivatko esimerkiksi housut sinulle lantion kohdasta.
Vyötärön halkaisija: Mitta kertoo vaatteen leveyden vyötärön kohdalta eli aivan housujen ja hameiden yläosasta. Vyötärön halkaisija on voitu ilmoittaa myös mekoissa, jolloin se on mitattu vaatteen vyötärön kapeimmasta kohtaa. Olemme mitanneet vyötärön halkaisijan vaatteen ollessa levitettynä tasolle.